Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Κωδικός: ΚΑ1211
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2011-2012 εαρινό

Περίληψη

Η Ευρώπη αποτελεί μια κυρίαρχη, αλλά και ασαφή έννοια. Αυτό το σεμινάριο ξεκινάει θέτοντας τον προβληματισμό τι είναι η Ευρώπη και μέσα σε -και από- ποια πλαίσια οριοθετείται ως ταυτόσημη με τη Δύση. Στη συνέχεια προσεγγίζει τις εθνογραφικές μελέτες Ευρωπαϊκών κοινωνιών μέσα στα πλαίσια της ιστορίας της ανθρωπολογίας και συζητά πώς αυτές οι μελέτες συμβάλλανε από μεριάς τους στη διαμόρφωση της Ευρώπης ως μια πολιτική και πολιτισμική περιοχή, που αμφισβητούσε την ένταξη σ’ αυτήν των Μεσογειακών και των πρώην σοσιαλιστικών κρατών. Η ανάγνωση εθνογραφικών μελετών μέσα στα πλαίσια αυτού που οριοθετείται ως Ευρώπη προσεγγίζει θέματα κοινωνικής οργάνωσης, κατασκευής εθνοτικών και εθνικών ταυτοτήτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ζητήματα κατασκευής και διαχείρισης έμφυλων ταυτοτήτων, όπως και τα φαινόμενα της μετανάστευσης και της διαπολιτισμικότητας. Όλα τα παραπάνω συζητούνται μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών θεσμικής ουσιοποίησης της Ευρώπης μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και του πώς η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του υπαρκτού σοσιαλισμού έθεσε τα όρια και το περιεχόμενο της Ευρώπης υπό νέα διαπραγμάτευση.

Συγγράμματα

  • Delanty G. (2016): Επινοώντας την Ευρώπη: Ιδέα – Ταυτότητα – Πραγματικότητα, Αθήνα: Ασίνη (2)
  • Herzfeld M. (2009): Η ανθρωπολογία μέσα από τον καθρέφτη, Αλεξάνδρεια (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας