Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα

  • Κωδικός: ΙΣ4001
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2019-2020 χειμερινό

Περίληψη

Η παράδοση αυτή ασχολείται με την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα, την αρχαϊκή και την κλασική εποχή. Έχει χαρακτήρα εμβάθυνσης και προϋποθέτει βασικές γνώσεις της πολιτικής ιστορίας της περιόδου. Με βάση πρωτογενείς πηγές παρουσιάζει και σχολιάζει ζητήματα επαγγελματικής απασχόλησης, διαχείρισης του οίκου, ερωτικής συμπεριφοράς και ηθικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτωση των δούλων και των γυναικών της κλασικής Αθήνας.

Συγγράμματα

  • Blanck H. (2007): Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, Αθήνα: ΜΙΕΤ (2)
  • Flaceliere R. (2014): Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα: Παπαδήμας (15)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας