Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Νησιωτικές κοινωνίες (17ος-19ος αι.)

  • Κωδικός: ΙΣ3021
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει ορισμένες όψεις του νησιωτισμού (insularité) μέσα από τη μελέτη ιστορικών και εθνογραφικών τεκμηρίων και σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής και διεθνούς ιστοριογραφίας. Μελετώνται διεξοδικά: η έννοια του νησιωτισμού όπως έχει διαμορφωθεί  στην πρόσφατη επιστημονική συζήτηση για το χώρο της Μεσογείου, οι κοινωνίες της Επτανήσου και της Κρήτης, όψεις του νησιωτικού εθιμικού δίκαιου στο Αιγαίο, ο απομονωτισμός των νησιών και η εμπορική διακίνηση, οι αμφίδρομες πολιτισμικές μεταφορές   στο νησιωτικό χώρο, οι «σκάλες» στους θαλάσσιους  δρόμους της ανατολικής Μεσογείου, το παράδειγμα της Ερμούπολης.

Συγγράμματα

  • Ασδραχάς Σ.Ι. (2014): Υπομνήσεις. Ιστορικότροπα σημειώματα, Αθήνα: Θεμέλιο
  • Gallant T. (2014): Η εμπειρία της αποικιακής κυριαρχίας. Πολιτισμός, ταυτότητα και εξουσία στα Επτάνησα, 1817-1864, Αλεξάνδρεια (Αθήνα)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας