Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία της Μ. Ασίας από τα Μυκηναϊκά έως τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια

  • Κωδικός: ΙΣ3011
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Πίκουλας Γ.Α. (2016): Η άγνωστη Μικρά Ασία, Αθήνα: Ανάβαση
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας