Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Όψεις της καθημερινότητας στη νεότερη Ευρώπη

 • Κωδικός: ΙΣ2941
 • Κατεύθυνση: Ιστορία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο εξετάζει την καθημερινή ζωή στις αγροτικές και αστικές κοινότητες της πρώιμης νεότερης Ευρώπης (15ος-18ος αι.). Οι θεματικές που θα μελετηθούν αφορούν τα βιώματα, τις καθημερινές πρακτικές και τις αντιλήψεις που ρύθμιζαν τη ζωή της κοινωνικής ελίτ και των πληβείων. Το σεμινάριο δομείται γύρω από τους εξής άξονες:

 • αγροτική ζωή και κουλτούρα
 • υλικός πολιτισμός και καταναλωτικά πρότυπα
 • υγεία, ασθένεια, διατροφή, περίθαλψη και σωματική φροντίδα
 • εκπαίδευση, λόγια και λαϊκή κουλτούρα
 • ο κόσμος της αριστοκρατίας
 • ο κόσμος της εργασίας και της φτώχειας
 • τα "πρέπει" και "δεν πρέπει" της οικογενειακής ζωής
 • ποινικοποιώντας την καθημερινότητα: αίρεση και ανηθικότητα
 • μορφές θρησκευτικότητας και καθημερινής ευλάβειας
 • το "μαγικό σύμπαν" της πρώιμης νεοτερικότητας
 • σεξουαλικές πρακτικές και ερωτικές προσδοκίες.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας