Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αριστοτέλης: Αθηναίων Πολιτεία

  • Κωδικός: ΙΣ2931
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Στο μάθημα αυτό θα διαβάσουμε το συγκεκριμένο έργο του Αριστοτέλη, που αποτελεί μοναδική πηγή για το Αθηναϊκό πολίτευμα, τη δομή του και την εξέλιξή του από τον 7ο έως τον 4ο αιώνα. Οι πολιτειακές αλλαγές από τη βασιλεία έως τη δημοκρατία, οι νόμοι του Δράκοντα και του Σόλωνα, οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη και του Εφιάλτη, τα όργανα και τα αξιώματα του πολιτεύματος πριν και κατά την εποχή του Αριστοτέλη είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν. Επιπλέον, στην αρχή του εξαμήνου προγραμματίζεται εκπαιδευτική εκδρομή στην αρχαία αγορά των Αθηνών, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με κτίρια και κινητά ευρήματα που σχετίζονται με την ιστορία και λειτουργία της Αθηναϊκής δημοκρατίας.

Συγγράμματα

  • Αριστοτέλης (2015): Αθηναίων Πολιτεία, Αθήνα: Νήσος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας