Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορική δημογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας

  • Κωδικός: ΙΣ2851
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις πηγές, τη μεθοδολογία και τις αναλύσεις της ιστορικής δημογραφίας, με παραδείγματα κυρίως από την Ευρώπη και την Ελλάδα τον 19ο και 20ο αι. Θεματικοί άξονες του μαθήματος είναι η σύσταση της οικογένειας ως μονάδα ανάλυσης στην ιστορική δημογραφία, η ιστορία των γυναικών μέσα από τη μελέτη της γεννητικότητας και γονιμότητας, η μελέτη της παιδικής ηλικίας, προβάλλοντας το ζήτημα της παιδικής θνησιμότητας και το "τέλος" μιας οικογένειας: διαζύγια, θάνατοι και η ανάδειξη ενός νέου μοντέλου οικογενειακής συμβίωσης. Παράλληλα θα εξεταστούν παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, όπως οι προγαμιαίες συλλήψεις, η νοθογένεια και η έκθεση, καθώς και ζητήματα μετανάστευσης του ελληνικού πληθυσμού τον 19ο-20ο αιώνα.

Συγγράμματα

  • Κόμης Κ. (1999): Ιστορικοδημογραφικά, Αθήνα: Παπαζήσης
  • Ματθαίου Α. (2019): Οικογένεια και σεξουαλικότητα, Αθήνα: Μέλισσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας