Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ετεροδοξίες στη μεσαιωνική Δύση

  • Κωδικός: ΙΣ2121
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος μελετώνται τα αιρετικά κινήματα στη μεσαιωνική Δύση από το 100-1400 με έμφαση στις αιρέσεις των Βαλδίων και των Καθαρών. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η εκκλησία αντέδρασε στις ετεροδοξίες (κήρυγμα, καταστολή, εγκαθίδρυση της Ιεράς Εξέτασης) μέσα από πρωτογενείς πηγές. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζονται οι σχέσεις της εβραϊκής μειονότητας με τους χριστιανούς στη μεσαιωνική Δύση. Μελετώνται περίοδοι ειρηνικής συνύπαρξης και εποχές πολεμικής και βίαιης καταστολής. Τέλος, συζητείται το κυνήγι των μαγισσών  κατά τον ύστερο Μεσαίωνα.

Συγγράμματα

  • LeRoy Ladurie Em. (2008): Μονταγιού. Ένα οξιτανικό χωριό από το 1294 έως το 1324, Αθήνα: Εκδ. 21ου
  • Nicholas D. (2009): Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη 315-1500, Αθήνα: ΜΙΕΤ (5η ανατύπωση)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας