Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Φύλο και Ιστορία

  • Κωδικός: ΙΣ2081
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με την ιστορία των γυναικών και του φύλου στην Ευρώπη από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα. Το μάθημα θα εξετάσει την πολιτισμική παραγωγή και κοινωνική συγκρότηση των έμφυλων σχέσεων στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη σε συνάρτηση με θεμελιώδεις ιστορικές διαδικασίες και κυρίαρχα ιστοριογραφικά παραδείγματα, όπως η Αναγέννηση, η Μεταρρύθμιση, η εδραίωση του απολυταρχικού κράτους, η καπιταλιστική ανάπτυξη, η έλευση της «νεοτερικότητας» και η Γαλλική Επανάσταση. Θα εξεταστούν επιμέρους θέματα όπως: η παραγωγή του φύλου και του σώματος στο θεολογικό και επιστημονικό λόγο· νομοθεσία και οικογενειακό δίκαιο· έμφυλες ταυτότητες και κύκλοι ζωής στην καθημερινότητα και τον κανονιστικό λόγο· φύλο και εκπαίδευση· έμφυλη θρησκευτικότητα στην εποχή των Μεταρρυθμίσεων· ηθική αναμόρφωση και παρεκκλίνουσα συμπεριφορά: το παράδειγμα της μαγείας, της πορνείας και της σεξουαλικής παραβατικότητας· το φύλο στον κόσμο της εργασίας· οι γυναίκες ως πολιτισμικοί φορείς και η ανάδυση ενός εναλλακτικού έμφυλου λόγου (querelle des femmes)· έμφυλες διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη κατά τη Γαλλική Επανάσταση.

Συγγράμματα

  • Όλουεν Χάφτον (2003): Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη (1500-1800), Αθήνα: Νεφέλη (5)
  • Αβδελά Ε., Ψαρρά Α. (επιμ.) (2008): Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (2η έκδοση)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας