Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ο Μαύρος Θάνατος

  • Κωδικός: ΙΣ1971
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 εαρινό

Περίληψη

Οι επιδημίες στην Ιστορία. Pasturella Pestis. Η Ευρώπη γύρω στο έτος 1000. Η άφιξη του Μαύρου Θανάτου στην Ευρώπη. Περιγραφές και ερμηνείες στις πηγές της εποχής. Υπερπληθυσμός και κακή διατροφή. Οι συνέπειες του λοιμού: Δημογραφία Οικονομία και Πολιτική (ύπαιθρος και πόλεις). Συμπεριφορές: θρησκευτικότητα και διωγμοί. Ο Μαύρος θάνατος ως σημείο καμπής στην ιστορία;

Συγγράμματα

  • Μπενβενίστε Ρ. (2009): Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους, Αθήνα: Πόλις
  • Nicholas D. (2009): Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη 315-1500, Αθήνα: ΜΙΕΤ (5η ανατύπωση)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας