Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορική ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό

  • Κωδικός: ΙΣ1931
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Στο σεμινάριο αυτό επιχειρείται η συνολική προσέγγιση της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής στα μεσαιωνικά χωριά και μελετώνται πηγές της ιστορία των μεσαιωνικών χωριών. Συζητούνται: Η γέννηση του μεσαιωνικού χωριού. Οι καλλιέργειες και η μεσαιωνική τεχνολογία. Η εργασία στο χωριό: Οι αγρότες και τα κτήματά τους. Οι γαιοκτήμονες, οι δουλοπάροικοι και οι περιθωριακοί. Η κοινότητα του χωριού. Οι αγροτικές οικογένειες και οι έμφυλες σχέσεις. Ο κοινωνικός έλεγχος και η βία στο χωριό. Η θρησκευτικότητα και λαϊκός πολιτισμός. Οι εξεγέρσεις των αγροτών.

Συγγράμματα

  • LeRoy Ladurie Em. (2008): Μονταγιού. Ένα οξιτανικό χωριό από το 1294 έως το 1324, Αθήνα: Εκδ. 21ου
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας