Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (1909-1940)

  • Κωδικός: ΙΣ1361
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 χειμερινό, 2019-2020 εαρινό, 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2010-2011 εαρινό, 2008-2009 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα από τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13) μέχρι την έκρηξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου (1940). Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται η πολεμική «δεκαετία», δηλαδή οι εξελίξεις από τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο μέχρι το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τον αντίκτυπο της άφιξης των προσφύγων του 1922. Στην τρίτη ενότητα εξετάζεται ο αντίκτυπος του Εθνικού Διχασμού στην πολιτική ζωή του Μεσοπολέμου και η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά.

Στόχος του μαθήματος είναι γνωρίσουν οι φοιτητές τα πιο σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις στην Ελλάδα (αλλά και την Ευρώπη) στη διάρκεια του Μεσοπολέμου.

Συγγράμματα

  • Κωστής Κ. (2015): Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας, Αθήνα: Πατάκης
  • Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.) (2009): Όψεις πολιτικής και οικονομικής ιστορίας, 1900-1940, Φ.Φίλωνος-Π.Καρναβάς-Δ.Φίλωνος Ο.Ε.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας