Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Παυσανίας

  • Κωδικός: ΙΣ1341
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 εαρινό, 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Ποιός είναι ο περιηγητής Παυσανίας του δεύτερου μεταχριστιανικού αιώνα και ποιό το έργο του? η εποχή του. Aναδρομή στους προγενέστερους περιηγητές, ταξιδεύοντας κατ' εμπορίην και θεωρίην, το ταξίδι στην ξηρά και στη θάλασσα, οδοιπορικά και περίπλοι [διαχρονική θεώρηση], χάρτες κά. συναφή.
Γνωριμία με το έργο του Παυσανία. Προβλήματα παραδόσεως του κειμένου, βιβλιογραφία. Tοπογραφική ανάλυση, σημερινή αποτίμηση του έργου του.

Συγγράμματα

  • Habicht C. (2010): O περιηγητής Παυσανίας. Ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήνα: Καρδαμίτσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας