Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης

 • Κωδικός: ΙΣ0701
 • Κατεύθυνση: Ιστορία
 • Κατηγορία: Καταστατικό
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ρίκα Μπενβενίστε
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό, 2005-2006 εαρινό
 • Διδάσκεται: ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-12:00, αιθ. Θ

Περίληψη

Το μάθημα αυτό αποτελεί μιαν εισαγωγή στην ιστορία της μεσαιωνικής Ευρώπης.
Εξετάζονται: Το πρόβλημα της μετάβασης από την Αρχαιότητα στους μεσαιωνικούς χρόνους: oι μεγάλες επιδρομές και η σύνθεση της ρωμαϊκής κληρονομιάς με τη γερμανική παράδοση, η δημογραφική κατάσταση, οι θεσμοί και η αγροτική εκμετάλλευση στον πρώιμο Μεσαίωνα. Η οικονομική ανάκαμψη και ο εδαφικός και πολιτικός κατακερματισμός στο κεντρικό Μεσαίωνα : η χωροδεσποτεία και η δουλοπαροικία, η αριστοκρατία, οι ευγενείς, η ιπποσύνη και το συμβόλαιο της φεουδαρχικής υποτέλειας, η αναβίωση του εμπορίου και οι μεσαιωνικές πόλεις. Ο ύστερος Μεσαίωνας: Ο «Μαύρος θάνατος» και οι επιπτώσεις του, οι αστικές και οι αγροτικές εξεγέρσεις, η ενδυνάμωση των κρατών και η «κρίση της φεουδαρχίας».

Το μάθημα αποσκοπεί να προσφέρει μια επισκόπηση της ιστορίας της μεσαιωνικής Δύσης και εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τα μεγάλα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινωνική ιστορία της Δύσης για την εποχή αυτή.

Συγγράμματα

 • Μπενβενίστε Ρ. (2009): Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους, Αθήνα: Πόλις
 • Nicholas D. (2009): Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη 315-1500, Αθήνα: ΜΙΕΤ (5η ανατύπωση)
 • Smith J. M. H. (2008): Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη, Νικολόπουλος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας