Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές

  • Κωδικός: ΙΣ0111
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ρίκα Μπενβενίστε
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 09:00-12:00, αίθουσα Θ

Περίληψη

Στο μάθημα εξετάζεται η εξέλιξη της μελέτης της ιστορίας και η σύγχρονη κατάσταση στην ιστορική επιστήμη. Οι κύριες ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν: α) την εξέλιξη της ιστοριογραφίας από τον 19ο στον 20ο αιώνα, β) η ανανέωση της ιστορίας μέσα από τη «συνάντηση» με τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις κοινωνικές επιστήμες και γ) την εξέταση των εννοιών-κλειδιών και αναλυτικών κατηγοριών που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί.

Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και μεθόδους των ιστορικών σπουδών.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας