Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική

  • Κωδικός: ΑΡ2551
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό

Περίληψη

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους έως και το τέλος της ελληνιστικής περιόδου. Η δομή του μαθήματος είναι χρονολογική και θεματική (υλικά δομής, τεχνικές, αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, λατρευτικά και δημόσια οικοδομήματα, κτίρια ειδικών χρήσεων, ταφικά οικοδομήματα, ζητήματα πολεοδομίας και οικίες κ.ά.).

Συγγράμματα

  • Muller-Wiener W. (1995): Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα, University Studio Press
  • Μπούρας Χ. Θ. (1999): Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής (Α΄ Τόμος), Σ. Αθανασόπουλος
  • Μαστραπάς, Α.Ν. (2003): Ελληνική αρχιτεκτονική. Από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι τη ρωμαιοκρατία, Αθήνα: Ψυχογιός
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας