Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική

 • Κωδικός: ΑΡ2551
 • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
 • Κατηγορία: Καταστατικό
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό
 • Διδάσκεται: ΠΕΜΠΤΗ 09:00-12:00, αιθ. Βέμη

Περίληψη

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους έως και το τέλος της ελληνιστικής περιόδου. Η δομή του μαθήματος είναι χρονολογική και θεματική (υλικά δομής, τεχνικές, αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, λατρευτικά και δημόσια οικοδομήματα, κτίρια ειδικών χρήσεων, ταφικά οικοδομήματα, ζητήματα πολεοδομίας και οικίες κ.ά.).

Συγγράμματα

 • Muller-Wiener W. (1995): Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα, University Studio Press
 • Μπούρας Χ. Θ. (1999): Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής (Α΄ Τόμος), Σ. Αθανασόπουλος
 • Μαστραπάς, Α.Ν. (2003): Ελληνική αρχιτεκτονική. Από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι τη ρωμαιοκρατία, Αθήνα: Ψυχογιός
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας