Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών

Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 2018-2019 (εαρινό εξάμηνο):

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:00-18:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Κοινωνικά κινήματα και πολιτιστική κληρονομιά: Παρελθόν, παρόν και μέλλον (Ελευθερία Δέλτσου)
18:00-21:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Πολιτισμική θεωρία και ιστορία του ήχου (Δάφνη Τραγάκη)

ΤΡΙΤΗ

15:00-18:05, αιθ. Μεταπτυχιακών
Η Aρχαιολογία των Κυκλάδων (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
18:00-21:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Ιστορική ανθρωπολογία των μεσαιωνικών και πρώιμων νεότερων χρόνων: πεδία έρευνας και πηγές (Ανδρονίκη Διαλέτη, Ρίκα Μπενβενίστε)

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:00-18:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Πολιτειότητες, Δήμοι και Ταυτότητες (Ελευθερία Δέλτσου, Ανδρονίκη Διαλέτη, Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)

ΠΕΜΠΤΗ

15:00-18:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Όψεις της καθημερινής ζωής στην Οθωμανική περίοδο (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
18:00-21:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Οι Βυζαντινές εικόνες και οι ιστορίες τους (Μαρία Βασιλάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας