Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών

Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 2017-2018 (εαρινό εξάμηνο):

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:00-18:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Κοινωνική αλλαγή και πολιτικές χωρο-χρονικότητες (Ελευθερία Δέλτσου)
18:00-21:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Ζητήματα στη μελέτη της Ελληνιστικής Πλαστικής (Ιφιγένεια Λεβέντη)

ΤΡΙΤΗ

15:00-18:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις από την σκοπιά του φύλου και της ιστορικής ανθρωπολογίας (Ανδρονίκη Διαλέτη)
18:00-21:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Υπερφυσικό και κοινωνικές πρακτικές (Ευάγγελος Αυδίκος)

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:00-18:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Υγεία - Ασθένεια - Ίασις (Βασιλική Γιακουμάκη, Ιωάννης Βαραλής)

ΠΕΜΠΤΗ

15:00-18:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Εισαγωγή στη μελέτη του πρώιμου χριστιανισμού (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
18:00-21:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Η ζωγραφική γύρω στο 1400: Κωνσταντινούπολη, Βενετία κα βενετοκρατούμενη Κρήτη (Μαρία Βασιλάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας