Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εν κινήσει: ήχοι, σώματα, πράγματα

  • Κωδικός: ΣΚ1310
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 3
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο μετατοπίζεται από ανθρωποκεντρικές επιστημολογίες της κινητικότητας προς μία ολιστική διερεύνηση της κινητικής διαδικασίας ως διαρκώς μεταβαλλόμενου αισθητηριακού πεδίου που αναδύεται μέσα από δυνητικές σχεσιακότητες πραγμάτων, σωμάτων και ήχων. Με αφετηρία θεωρητικούς προβληματισμούς που αφορούν στην ιστορική/πολιτισμική μελέτη των αισθήσεων και τις σπουδές του ήχου εστιάζει στη μελέτη των ρευστών εντοπισμών και χαρτογραφήσεων πολιτισμικών κειμένων, των αισθητηριακών κόσμων και των ενσωματώσεων τους εν κινήσει, στα πλαίσια διαμοιρασμένων επιτελεστικότητων μεταξύ υλικοτήτων, ήχων και σωμάτων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας