Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία της Θεσσαλίας: Νέες έρευνες και σύγχρονες προσεγγίσεις

 • Κωδικός: ΑΠ1201
 • Κατεύθυνση: -
 • Εξάμηνο: 2
 • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 10.0
 • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό

Περίληψη

Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα στη Θεσσαλία ξεκίνησε ευθύς μετά την προσάρτησή της στην Ελλάδα (1881) και συνεχίζεται μέχρι σήμερα τεκμηριώνοντας την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στο χώρο ήδη από την Παλαιολιθική περίοδο. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν επιλεκτικά σημαντικά ερευνητικά προγράμματα από τους ίδιους τους εμπλεκομένους, υπεύθυνους των ανασκαφών ή βασικούς συνεργάτες. Η έμφαση δόθηκε σε έρευνες μεγάλης κλίμακας, δηλαδή αυτές που αφορούν ολόκληρους οικισμούς ή περιοχές, και όχι σε ανασκαφές μεμονωμένων μνημείων. Χρονολογικά το σεμινάριο καλύπτει την περίοδο από την απώτερη προϊστορία μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Σε κάθε συνάντηση θα προηγείται η βασική διάλεξη πάνω στο θέμα και θα ακολουθούν μία ή δύο παρουσιάσεις από φοιτητές γύρω από μια πτυχή του θέματος. Η παρουσίαση αυτή θα αποτελέσει τον πυρήνα της γραπτής εργασίας που θα πρέπει να εκπονήσουν οι φοιτητές-τριες μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Επίσης, στο πλαίσιο του σεμιναρίου έχουν προγραμματιστεί δύο εκπαιδευτικές εκδρομές, η πρώτη στο Σέσκλο και το Διμήνι, και η δεύτερη στο Διαχρονικό Μουσείο και στα μνημεία του φρουρίου της Λάρισας, το αρχαιολογικό μουσείο της Καρδίτσας και τον αρχαιολογικό χώρο της Μητρόπολης.

Πρόγραμμα συναντήσεων

 1. Φυσικό περιβάλλον και ιστορία της κατοίκησης στη Θεσσαλία (Γιάννης Λώλος) 14/2
 2. Σπήλαιο Θεόπετρας: η αρχή της Προϊστορίας στη Θεσσαλία (Νίνα Κυπαρίσση) 21/2
 3. Το Σέσκλο και η μέση νεολιθική στη Θεσσαλία (Στέλλα Σουβατζή) 28/2
 4. Κατοίκηση και πολιτισμική αλλαγή στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου στη Μέση και πρώιμη Νεότερη Νεολιθική περίοδο (Γιώργος Τουφεξής) 7/3
 5. O Πρόδρομος και τα νεολιθικά τοπία της δυτικής Θεσσαλίας  (Νάνσυ Κραχτοπούλου) 14/3
 6. Οι προϊστορικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία μέσα από τις πρόσφατες επιφανειακές και γεωφυσικές έρευνες και οι πολλαπλές αναγνώσεις της οργάνωσης του οικιστικού χώρου στην πορεία της αρχαιολογικής έρευνας της θεσσαλικής προϊστορίας (Κώστας Βουζαξάκης) 21/3
 7. Η λίμνη Κάρλα στην προϊστορία (Δημήτρης Αγνουσιώτης, Γιώργος Τουφεξής) 28/3
 8. Διμήνι: α) Το Διμήνι και η νεότερη Νεολιθική στη Θεσσαλία (Στέλλα Σουβατζή),
  β) Το Διμήνι κατά τη Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού (Ματούλα Αλεξάνδρου) 4/4
 9. Κέντρο και περιφέρεια στη Θεσσαλία κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού  (Ανθή Μπάτζιου, Ιφιγένεια Τουρναβίτου) 25/4
 10. Κατοίκηση στη δυτική Θεσσαλία κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους και την αρχαϊκή περίοδο: οι περιπτώσεις των οικισμών στην Ανάβρα και τη Φίλια Καρδίτσας (Χρήστος Καραγιαννόπουλος) 2/5
 11. The cities at Vlochos of Karditsa and urbanism in western Thessaly (Robin Ronnlund) 9/5
 12. The research project at Kastro Kallithea: excavation and surface surveys (Margriet Haagsma) 16/5
 13. Το ελληνιστικό βασίλειον της Δημητριάδας μέσα από την αρχειακή και την αρχαιολογική έρευνα (Mαρία Σταματοπούλου, Ανθή Μπάτζιου) 23/5
 14. Η Άλος και η κατοίκηση στην πεδιάδα του Αλμυρού στους ιστορικούς χρόνους (Γιάννης Λώλος) 30/5

Επισκέψεις

 1. Σέσκλο - Διμήνι: Τετάρτη 5/4
 2. Διαχρονικό Μουσείο και Φρούριο Λάρισας (ξενάγηση: Στέλλα Κατακούτα) 3/5
 3. Αρχαιολογικό μουσείο Καρδίτσας και Μητρόπολη (ξενάγηση: B. Ροντήρη, Κ. Βουζαξάκης) 3/5

Οι διαλέξεις θα είναι προσβάσιμες στο κοινό μέσω του συνδέσμου:
https://msteams.link/41ZQ

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας