Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι. Εκκλησιαστική αργυροχοΐα στη Θεσσαλία (16ος – 19ος αι.)

  • Κωδικός: ΑΠ1131
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 1
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 10.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό

Περίληψη

Η σειρά των μαθημάτων περιλαμβάνει μελέτη, συζήτηση και έρευνα γύρω από τα εκκλησιαστικά αργυρά, όρος που δηλώνει τα σκεύη, έργα της αργυροχρυσοχοΐας, που χρησιμοποιούνται από την ορθόδοξη λατρεία. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στα εκκλησιαστικά αργυρά της Θεσσαλίας, που χρονολογούνται από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα. Η ταύτιση, η περιγραφή και η ανάλυση των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των εκκλησιαστικών αργυρών θα αποτελέσει τη βάση για συναχθούν συμπεράσματα για τα υλικά κατασκευής τους, την προέλευση των υλικών αυτών, τις τεχνικές διακόσμησής τους, τη δραστηριότητα των θεσσαλικών εργαστηρίων και τη διακίνηση των προϊόντων τους στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και τη Βαλκανική. Τα μαθήματα θα περιλάβουν και δύο επιτόπιες καταγραφές εκκλησιαστικών αργυρών σε εκκλησίες του Πηλίου, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενα ειδικής έρευνας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας