Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Χριστίνα Μητσοπούλου

 • Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία (κεραμική, εικονογραφία, αρχαιολογία της λατρείας, μικροτεχνία), Ιστορία της Αρχαιολογίας, Πλαστές Αρχαιότητες, Πολιτιστικός Τουρισμός/Ξεναγική
 • Γραφείο: 5 8Α
 • e-mail:
 • website: christinamitsopoulou.academia.edu
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Χριστίνα Μητσοπούλου είναι διδάκτωρ κλασικής αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ 2007). Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης (Institut d'Art et d'Archéologie, Sorbonne-Paris IV, 1992), με ισοτιμία και αντιστοιχία ΔΙΚΑΤΣΑ (ΕΚΠΑ 1995) και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (DEA) στη κλασική αρχαιολογία (Sorbonne-Paris IV, 1995). Είναι διπλωματούχος ξεναγός (Σχολή Ξεναγών Αθηνών 1998, βραβείο/διάκριση τεχνικής ξενάγησης της Cedefop, Επιτροπή Εκπαίδευσης Ε.Ε.).

Ως αρχαιολόγος δραστηριοποιείται στο πεδίο από το 1990. Η διατριβή της έχει ως αφετηρία τη λατρεία της Δήμητρας στις Κυκλάδες, με έμφαση στα αρχαιολογικά κατάλοιπα (κεραμική, μικροτεχνία, κοροπλαστική) και ειδικότερα την ερμηνεία του τελετουργικού σκεύους των Ελευσινίων Μυστηρίων. Υπήρξε υπότροφος της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποτροφιών «Leonardo da Vinci» και «Ηράκλειτος Ι». Έχει συνεργαστεί σε πολλά ερευνητικά και ανασκαφικά προγράμματα, κυρίως στο νησιωτικό χώρο (Κυκλάδες: Αμοργός, Τήνος, Δήλος, Κύθνος και Ρόδος,) με εγχώρια πανεπιστήμια (Ιωαννίνων, Αθηνών, Θεσσαλίας), ξένες αρχαιολογικές σχολές (EFA) και Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΚΒ' ΕΠΚΑ), και διενεργεί μελέτες υλικών στην Αττική (Κεραμεικός, DAI Athen και Ελευσίνα, Γ' ΕΠΚΑ και Αρχαιολογική Εταιρεία). Εργάστηκε από το 2002 έως το 2012 ως υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας του Τμήματος ΙΑΚΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2013 εργάζεται στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ίδιου Τμήματος, το οποίο στηρίζει οργανωτικά. Από το 2014 είναι Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία.

Από το 2017 συντονίζει το πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα « Archives Gilliéron » στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, που εντάσσεται στο πεδίο της Ιστορίας της Αρχαιολογίας.

Στον χώρο του Πολιτιστικού Τουρισμού έχει δραστηριοποιηθεί ως ειδικευμένη ξεναγός ανά την επικράτεια (τετράγλωσση), και ως σύμβουλος σχεδίασης περιηγητικών προγραμμάτων στο πεδίο της Ελλάδας (Studiosus Reisen München Gmbh).

Διδασκαλία

Στο Τμήμα ΙΑΚΑ διδάσκει από το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008 (συμμετοχή στο σπονδυλωτό μάθημα «Ανασκαφική»), ενώ ως διδάσκουσα ΠΔ/407 δίδαξε από τα έτη 2008/2009 έως και 2010/2011, προσφέροντας μαθήματα σχετικά με την αρχαία κεραμική. Μετείχε επίσης στο σπονδυλωτό μάθημα ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία» (2010). Το 2015 ξεκίνησε τη διδασκαλία του μαθήματος "Περηγητικός Πολιτιστικός Τουρισμός" στο Τμήμα ΙΑΚΑ, ενώ το 2015/2016 δίδαξε "Τέχνη και Αρχιτεκτονική των Μέσων και Νεώτερων Χρόνων" στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στου Π.Θ. Δίδαξε επίσης «Τεχνικές Ξενάγησης» στο ταχύρρυθμο σεμινάριο Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων στο επάγγελμα του Ξεναγού (Τομέας Αρχαιολογίας Ε.Κ.Π.Α. 2014, 2015) και «Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας» στο Τμήμα ΙΑΚΑ στο ακαδημαϊκό έτος 2015/2016. Από το 2018 εισήγαγε νέο μάθημα, με θέμα τις «Πλαστές Αρχαιότητες. Τέχνη, ιστορία, ερμηνεία και συνέπειες του φαινομένου», που έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο της πλαστογραφίας της τέχνης.

Δημοσιεύσεις

Επιλογή δημοσιευμάτων (2005 κ.ε.)
 • 2005β: Μητσοπούλου, Χ., «Βρυόκαστρο Κύθνου: Κεραμεική, Λύχνοι και Ειδώλια από την αρχαία πόλη και το ιερό της Ακρόπολης. Πρώτα στοιχεία από την Επιφανειακή Έρευνα», ΕΕΚΜΙΗ΄ 2002-2003, Πρακτικά Β΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Θήρα 31 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 1995, Μέρος Β΄, Αθήνα 2005, 293-358.
 • 2007α: Α. Μαζαράκης Αινιάν και Χ. Μητσοπούλου, «Από την επιφανειακή έρευνα στην ανασκαφή: το ιερό της αρχαίας Κύθνου», στο Ε. Κονσολάκη-Γιαννοπούλου (επ.), Έπαθλον. Αρχαιολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Αδώνιδος Κ. Κύρου, Πόρος, 7-9 Ιουνίου 2002, Αθήνα 2007, 307-384.
 • 2010a: Ι. Λεβέντη & Χ. Μητσοπούλου, επιμέλεια έκδοσης πρακτικών του Επιστημονικού Συμποσίου Ιερά και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 4-5 Ιουνίου 2005, Αθήνα 2010. Σύνταξη του ευρετηρίου.
 • 2010b: Χ. Μητσοπούλου, «Το ιερό της Δήμητρας στην Κύθνο και η μίσθωση του ελευσινιακού τεμένους», στο Λεβέντη και Μητσοπούλου, επιμ., 2010. Βλ. άνω.
 • 2010c: De Nouveaux Kernoi pour Kernos… Réévaluation et mise à jour de la recherche sur les vases de culte éleusiniens, Kernos 23 (2010), p. 145-78.
 • 2010d: C. Mitsopoulou, “WORKS OF DEMETER”. Ritual Sowing, Eleusinian Agricultural Instruction, Tithe Management, in The Ark. Old Seeds for New Cultures. 12th International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia, August 29 – November 21 2010, Greek Participation, P. Giannisi, K. Iliopoulou, Z. Kotionis, (eds.), Volos 2010, 288-303 (gr & engl).
 • 2011: C. Mitsopoulou, The Eleusinian Processional Cult Vessel. Iconographic Evidence and Interpretation, in Haysom M. & Wallensten J., (eds.), Current Approaches to Religion in Ancient Greece. Papers presented at a symposium at the Swedish Institute at Athens17-19 April 2008, OpAth, Athens 2011, 189-226.
 • 2014: «Το αττικό σκεύος των Ελευσινίων Μυστηρίων: σχήμα, χρήση και πρόταση χρονολόγησης», Η΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ιωάννινα 2009 (2014).
 • C. Mitsopoulou, « Two Eleusinian Cult Vases from Alexandria, Egypt », στο Μ. Γιαννοπούλου, Χρ. Καλλίνη, Ε. Κώτσου, (επ.), ΗχάδινΤιμητικός τόμος για τη Στέλλα Δρούγου, τ. ΙΙ, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Αθήνα, 2016, 155-194.
 • C. Mitsopoulou, Quelques « kernoi » de moins? Mise en cause de l’authenticité d’un « diadème » en or, Kernos 30 (2017), p. 5–50.
 • C. Mitsopoulou, Archives Gilliéron, Newsletter de l’École française d’Athènes 3, Oct. 2017 (online).
 • C. Mitsopoulou, Creation, Diffusion, Perception and Reevaluation of Archaeological Knowledge: the Case of the Gilliéron artists, ICOM-CIDOC Conference, Production of Knowledge, Heraklion Crete, 29.09-05.10.2018, online: link .
 • C. Mitsopoulou, The Archive and Atelier of the Gilliéron Artists: Three Generations, a Century (1870s-1980s), in E. Borgna et al. (eds), MNHMH / MNEME. Past and Memory in the Aegean Bronze Age Proceedings of the 17th International Aegean Conference, Liège 2019, pp. 725-729. (with O  Polychronopoulou).
 • C. Mitsopoulou, « Le rituel des plémochoés éleusiniennes: invention moderne d’une iconographie antique non-existante? » στο M. Denoyelle, K. Mannino (επ.), Impostures Savantes. Le faux, une autre science de l’antique? Actes du Colloque International organisé par l’Institut National de l’Histoire de l’Art (Paris) et le Dipartimento dei Beni Culturali, Università del Salento (Lecce). (υπό έκδοση).
 • Ch. Mitsopoulou, Faisceaux et guirlandes, entre iconographie et réalité : images, gestes, rites et finances éleusiniennes, στο A.-F. Jaccottet-Muller (επ.), Rituels en image – Images de rituelGrèce, Rome, Égypte, Mésopotamie. Colloque international, Université́ de Genève, 12-14 mars 2015Études Genevoises sur l'Antiquité (EGeA), Département des Sciences de l'Antiquité de l'Université de Genève, Peter Lang, Genève. υπό έκδοση).
 • C. Mitsopoulou, « Ένας ελευσινιακός “κέρνος” πομπηϊανής τεχνοτροπίας », στο Β. Λαμπρινουδάκης, Λ. Μενδώνη, Τ.-Μ. Πανάγου, Α. Σφυρόερα, Ξ. Χαραλαμπίδου (επ.), ΕhΣΟΧΟΣ ΑΛΗΟΝ. Τιμητικός τόμος για την Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά. (υπό έκδοση).
 • C. Mitsopoulou, « ‘Replicating Demeter’. Émile Gilliéron père and the excavation of the Sanctuary of Demeter and Kore at Eleusis », στο F. Satttler, A. Simandiraki-Grimshaw, K. Angermüller (επ.), Replica Knowledge: Histories, Processes and Identities. Internationales Symposium zu Repliken aus der Ägäischen Bronzezeit, Tieranatomisches Theater, 2-4 February 2017, Hermann von Helmholtz Center for Cultural TechniquesHumbold Universität zu Berlin, Berlin. (υπό έκδοση).
Κατάλογοι Εκθέσεων
 • Χ. Μητσοπούλου και Ό. Πολυχρονοπούλου, Συλλογή Gilliéron. Αντίγραφα κυπέλλων Βαφειού, 10 λήμματα, στο Λ. Στεφανή και Α. Κουκουβού (επ.), Αντιγράφοντας (σ)το Παρελθόν / Copying the Past, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Nοεμ. 2018 – Nοεμ. 2019, σσ. 116, 118, 125, 128-137, λήμματα αρ. 93-102. (Αγγλική έκδοση το 2019).

Τουρισμός, ξεναγική
 • Χ. Μητσοπούλου, Ε. Νικολόπουλος, Μ. Φιλήμονος (επ.), Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα του σήμερα. Μνημεία και άνθρωποι σε κρίση, Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 19-20 Μαρτίου 2015, Αθήνα 2016). (online: academia).
 • Α. Μητσοπούλου, Αρχαιολογία και Ξεναγική: κατάθεση βιωματικής εμπειρίας και σχετικών προβληματισμών, στο Μητσοπούλου, Νικολόπουλος, Φιλήμονος 2016, 133-184. (online: academia).
 • Χ. Μητσοπούλου, Ξεναγικό επάγγελμα, Αρχαιολογία και αρχαιολογικές σπουδές, στο Ν. Γαλανίδου (επ.), Δημόσια Αρχαιολογία 1, παν/μιο Κρήτης, Αθήνα. (υπό έκδοση)
Συνεργασία με επιστημονικά περιοδικά

Κριτής για άρθρα προς δημοσίευση: Revue KernosAmerican Journal of ArchaeologyBulletin de Correspondance Hellénique,

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας