Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Παλίμψηστο

  • Παλίμψηστο — Παρουσίαση εφαρμογής Εικονικής Ξενάγησης στις ανασκαφές της αρχαίας πόλης της Κύθνου
  • 23/11/2023 - 24/11/2023
  • αιθ. Μεταπτυχιακών

Στις 23 Νοεμβρίου 2023 (10:00-18:00) και στις 24 Νοεμβρίου 2023 (10:00-15:00) στην αίθουσα μεταπτυχιακών του ΙΑΚΑ, θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος "Παλίμψηστο".

H γεωχωρική πλατφόρμα και εικονική ξενάγηση στο αρχαιολογικό χώρο του Βρυόκαστρου στην Κύθνο:

  1. θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση διατήρησης των μνημείων με έγκυρη και έγκαιρη πρόληψη της φθοράς τους σε σχέση με μικροκλιματικές παραμέτρους που θα καταγράφονται μέσο δικτύου αισθητήρων και καινοτόμας συσκευής εντοπισμού επιφανειακής διάβρωσης.
  2. θα οπτικοποιεί (χαρτογραφικές απεικονίσεις με αντίστοιχες χρωματικές διαβαθμίσεις) την επέκταση της διάβρωσης του μνημείου μέσω μοντέλων που έχουν παραχθεί από τεχνικές βαθιάς μάθησης.
  3. θα περιέχει ένα ευφυές σύστημα λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό της βέλτιστης μεθοδολογίας συντήρησης.
  4. θα διαχειρίζεται Ευρήματα και Παραμέτρους με χρήση τεχνολογιών Βάσεων Δεδομένων έτσι ώστε να δημιουργηθεί εκτενής διασυνδεσιμότητα και αλληλεπίδραση του συνόλου των αρχαιολογικών αντικειμένων σε σχέση με τις παραμέτρους εκείνες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή της γεωμορφολογίας του χώρου – κλιματικές συνθήκες, φαινόμενα διάβρωσης, φυσικές καταστροφές, ανθρωπογενείς παρεμβάσεις – και μετάλλαξαν τις αρχιτεκτονικές κατασκευές, τις κοινωνικές δομές, άλλαξαν τις επαγγελματικές ενασχολήσεις, τις διατροφικές συνήθειες, τις κοινωνικές δραστηριότητες των Κυθνίων από το τέλος της Εποχής του Χαλκού (12ο αι. π.Χ.) έως και τον 7ο μ.Χ. αιώνα.
  5. θα οπτικοποιεί σε τρισδιάστατο περιβάλλον πλήθος παραμέτρων με ταυτόχρονη περιγραφική πληροφορία δομημένη σε γεωχωρική βάση δεδομένων, η οποία με την σειρά της θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να υποβάλλει πλήθος συνθετών αρχαιομετρικών ερωτημάτων σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο, τα αρχαία οστά και τα τέχνεργα με σκοπό την ανασύσταση της οικονομικής, κοινωνικής, διατροφικής, τεχνολογικής κατάστασης ανά ιστορική περίοδο.
  6. θα «πραγματοποιεί» πρότυπη εικονική ξενάγηση στο χώρο και στο χρόνο, από τους Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους (1.000 π.Χ.) μέχρι την Πρωτοβυζαντινή περίοδο (7ο αι. μ.Χ.). Η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας ευφυούς αφήγησης ιστοριών (storytelling) σε τρισδιάστατο περιβάλλον, υποστηριζόμενη από χρονική και χωρική πλατφόρμας τεκμηρίωσης, θα προσφέρει βιωματική μέσα από ιστορίες εμπειρία ξενάγησης αξιοποιώντας τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (είτε μέσω VR Headset ή στον υπολογιστή του χρήστη).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας