Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Η Αθήνα και η Αττική κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Αρχαϊκή περίοδο

  • Διεθνές συνέδριο "Η Αθήνα και η Αττική κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Αρχαϊκή περίοδο"
  • 08/12/2022 - 11/12/2022
  • Cotsen Hall – Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Αν και η Αττική προβάλλει ως η καλύτερα μελετημένη περιοχή του αρχαίου ελληνικού κόσμου, οι πρωιμότερες φάσεις της ιστορίας και της ανάπτυξής της υστερούν ως προς την αρχαιολογική τεκμηρίωση. Συνεπώς, η γνώση μας για τα πρώιμα στάδια εξέλιξης των Αθηνών και της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αποσπασματική.

Πολυάριθμες ανασκαφές συνόδευσαν την δραματική αστική εξάπλωση των Αθηνών στον 20ο αιώνα. Με αφετηρία την δεκαετία του 1990, η Αρχαιολογική Υπηρεσία ερεύνησε και άλλες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο των μεγάλων έργων που συνδέονταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και με άλλα μεγάλα προγράμματα για την κατασκευή υποδομών. Αυτές οι σωστικές ανασκαφές εμπλούτισαν τη γνώση μας για το περιβάλλον και την οικιστική ιστορία της Αττικής. Συγχρόνως, ανασκαφές και έρευνες επιφανείας που διεξήχθησαν από άλλα ιδρύματα (την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αρχαιολογικές Σχολές της αλλοδαπής στην Ελλάδα), καθώς και η επανεξέταση παλαιού αρχαιολογικού υλικού συνετέλεσαν ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι μακροπρόθεσμες εξελίξεις, η τοπογραφία, η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών και η κοινωνική πολυπλοκότητα.

Έχοντας ως υπόβαθρο την πρόσφατη δημοσίευση του συνεδρίου «Η προϊστορία της Αθήνας και της Αττικής» (N. Papadimitriou, J. Wright, S. Fachard, N. Polychronakou-Sgouritsa, and E. Andrikou (επιμ), Archaeopress, Oxford, 2021), το παρόν συνέδριο αφιερώνεται στην αρχαιολογία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και της Αρχαϊκής περιόδου στην Αθήνα και την Αττική, εστιάζοντας στην δημοσίευση των νεότερων ανακαλύψεων. Αποσκοπεί κατά κύριο λόγο να δημιουργήσει μια νέα σύνθεση των αρχαιολογικών δεδομένων για το πρώτο μισό της 1ης χιλιετίας π.Χ. (μέχρι το 480 π.Χ.), και έναν νέο χάρτη διασποράς των αρχαιολογικών θέσεων ανά περίοδο.

Οι ερευνητές θα επικεντρωθούν σε νέα ευρήματα εξετάζοντάς τα σε τοπικό επίπεδο και στο πλαίσιο ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων (όπως π.χ. τα Μεσόγεια, ο Μαραθώνας, η πεδιάδα της Αθήνας ή της Ελευσίνας, η Λαυρεωτική, η περιοχή της Βάρης κ.λπ.). Οι ανακοινώσεις θα παρουσιάσουν ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες, καθώς και η εξειδικευμένη μελέτη και επανεξέταση παλαιού υλικού, με έμφαση σε τομείς όπως:

  • η αρχαία οικονομία και ο ρόλος της μεταλλουργίας
  • η εκμετάλλευση της γης και η διασπορά των οικισμών
  • επαφές με άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, του Αιγαίου και πέραν αυτών
  • ταφική αρχιτεκτονική και πρακτικές
  • λατρευτικές πρακτικές
  • κοινωνική και πολιτιστική πολυπλοκότητα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας