Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Τεχνοπολιτική, Τεχνοηθική, Κοσμοπολιτική

  • Διάλεξη του Νικόλα Κοσματόπουλου με θέμα "Τεχνοπολιτική, Τεχνοηθική, Κοσμοπολιτική: Προς μια εθνογραφία των ελίτ"
  • 02/12/2020 και ώρα 18:30
  • διαδίκτυο (MS-teams)

O Νικόλας Κοσματόπουλος είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος. Διδάσκει πολιτική και διεθνείς σχέσεις στο αμερικανικό πανεπιστήμιο της Βυρητού.

Η διάλεξη θα δοθεί στην ομάδα "Εκδηλώσεις ΙΑΚΑ" του MS-TEAMS που είναι προσβάσιμη με κωδικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Περίληψη

Η διάλεξη θα βασιστεί σε εθνογραφική έρευνα πάνω στις ελίτ της πολιτικής, και ειδικότερα, των ειδικών της ειρήνης και της επίλυσης κρίσεων στον σύγχρονο Λίβανο. Γεφυρώνοντας τη νεοεμφανιζόμενη ανθρωπολογία της ηθικής με την κριτική έρευνα για την τεχνοπολιτική, στόχος της διάλεξης είναι η καλύτερη κατανόηση της διαχείρισης της βίας σήμερα. Η διάλεξη υποστηρίζει ότι η το ζήτημα της βίας στο μεταπολεμικό Λίβανο έχει μετατραπεί σε ένα τεχνο-ηθικό πεδίο με συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα. Η εκ νέου κοινωνικοποίηση της βίας συνεπάγεται μια κοσμοπολιτική προσέγγιση, δηλαδή την απόδοση πολιτικού ρόλου σε όλους τους φορείς βίας αλλά και τις τεχνοηθικές της ειρήνης.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας