Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα

Την Τετάρτη 5/11/2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ, η Ίρις Πολύζου (Δρ. Κοινωνικής Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Poitiers / ΕΜΠ, Επιστημονικό μέλος της Γαλλικής Σχολής της Αθήνας - EFA) θα μιλήσει με θέμα Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα. Η περίπτωση των Κινέζων εμπόρων στο Μεταξουργείο.

Περίληψη

Η διάλεξη βασίζεται στη διδακτορική διατριβή που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2014 στον τομέα της κοινωνικής γεωγραφίας, με τίτλο: «Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα. Η περίπτωση των Κινέζων εμπόρων στο Μεταξουργείο». Η διατριβή διαπραγματεύεται τις διαδικασίες ένταξης των Κινέζων μεταναστών στην πόλη, καθώς και τη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης «κινέζικης γειτονιάς» στο δυτικό τμήμα του ιστορικού κέντρου-πόλης. Τα ερωτήματα αρθρώνονται από την κλίμακα του παγκόσμιου στην κλίμακα του τοπικού και αντιστρόφως: ποιοι παράγοντες οδήγησαν στη διεύρυνση της κινέζικης διασποράς προς τον ευρωπαϊκό νότο στις αρχές του 2000 και ποιες είναι οι χωροκοινωνικές διαδρομές της κινέζικης μετανάστευσης στην Αθήνα. Πώς η διαμόρφωση της κινέζικης κεντρικότητας στο Μεταξουργείο αλληλεπιδρά με τάσεις και δυναμικές της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης; Μπορούν οι Κινέζοι έμποροι να θεωρηθούν ως φορείς χωροκοινωνικών μεταλλαγών στην κλίμακα της γειτονιάς και της πόλης; Μεθοδολογικά, η διατριβή στηρίζεται σε ποιοτικές προσεγγίσεις έρευνας, όπως στη διενέργεια ημι-δομημένων συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων με Κινέζους μετανάστες που κατοικούν ή/και εργάζονται στην περιοχή μελέτης, σε καταγραφές της εμπορικής δραστηριότητας και σε επιτόπιες παρατηρήσεις, αλλά και στην επεξεργασία επιλεγμένων ποσοτικών δεδομένων.

Βιογραφικό

Η Ίρις Πολύζου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master 2 Recherche) στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε διεθνή συνεπίβλεψη (cotutelle) στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Poitiers στην Γαλλία και στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις δυναμικές μεταξύ της μετανάστευσης, του αστικού χώρου και του εθνοτικού εμπορίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2014, εργάζεται ως επιστημονικό μέλος στη Γαλλική Σχολή της Αθήνας (EFA).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας