Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία ελληνική ιστορία: από τους περσικούς πολέμους στον Φίλιππο Β΄

  • Κωδικός: ΙΣ6051
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μαρία Πατέρα
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των κύριων πτυχών της ιστορίας των κλασικών πόλεων. Ειδικότερα εξετάζονται: τα γεγονότα του 5ου αιώνα (οι Περσικοί πόλεμοι και οι συνέπειές τους, η Πεντηκονταετία και οι δημοκρατικοί θεσμοί, ο Πελοποννησιακός πόλεμος και οι συνέπειές του),  και τα γεγονότα του 4ου αιώνα (οι ηγεμονίες των πόλεων, η άνοδος και η κυριαρχία της Μακεδονίας). Στα πλαίσια του μαθήματος, θα μελετηθούν επίσης όψεις της κοινωνικής, οικονομικής και θρησκευτικής ζωή της κλασικής περιόδου.

Συγγράμματα

  • Hornblower, S. (2005): Ο ελληνικός κόσμος, 479-323 π.Χ., Αθήνα: Οδυσσέας
  • Orrieux C., Schmitt Pantel P. (2018): Αρχαία Ελληνική ιστορία, Αθήνα: Gutenebrg
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας