Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία ελληνική θρησκεία: λατρεία, κοινωνία και πολιτική

  • Κωδικός: ΙΣ6041
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μαρία Πατέρα
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2007-2008 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της θρησκείας των πόλεων της αρχαϊκής και κλασικής εποχής μέσα από την εξέταση των λατρευτικών πρακτικών (θυσίες, προσφορές, προσευχές, θρησκευτικοί λειτουργοί, ιεροί χώροι, ιερά ημερολόγια, εορτές, μαντικές τεχνικές) και των αντιλήψεων για το θείο (θεογονίες και κοσμογονίες, θεοί, ήρωες, πάνθεα, θυσιαστικοί και ιδρυτικοί μύθοι). Θα δούμε ότι η θρησκευτική ζωή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής της πόλης, άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική και πολιτική της ζωή.

Συγγράμματα

  • Burkert W. (2015): Αρχαία Ελληνική Θρησκεία: Αρχαία και Κλασσική Εποχή, Αθήνα: Καρδαμίτσα (2)
  • Zaidman L.B., Schmitt P.P. (2004): Η θρησκεία στις ελληνικές πόλεις της κλασικής εποχής, Αθήνα: Πατάκης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας