Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κινητικότητες, ταυτότητες και ιεραρχήσεις στην Ευρώπη, 15ος-18ος αι.

  • Κωδικός: ΣΚ1330
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 3
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ανδρονίκη Διαλέτη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο εξετάζει την κινητικότητα στη συνάρθρωσή της με καίριες κατηγορίες παραγωγής της διαφοράς και της ιεράρχησης, όπως η κοινωνική τάξη, το φύλο, η σεξουαλικότητα, το σώμα, η θρησκεία και ο χώρος. Με αυτόν τον στόχο το σεμινάριο εξετάζει ποικίλες μορφές κινητικότητας, κυρίως ανθρώπων και ιδεών, στην πρώιμη νεότερη περίοδο, με έμφαση στην Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αποικίες στο Νέο Κόσμο. Σε ένα πρώτο επίπεδο, το σεμινάριο μελετά τους τρόπους με τους οποίους αποκτά περιεχόμενο (έμφυλο, ταξικό, θρησκευτικό κ.λπ.) ο χώρος και η κίνηση στη μικρο-κλίμακα της αναγεννησιακής πόλης. Στη συνέχεια εξετάζει μορφές  κινητικότητας και ακινησίας (εμπορικά δίκτυα, μετανάστευση, περιθωριοποίηση, εγκλεισμός, κατάκτηση, διωγμός) σε συνάρτηση με τους οικονομικούς μετασχηματισμούς της πρωτοκαπιταλιστικής ανάπτυξης, τη βίαιη διείσδυση στον εξω-ευρωπαϊκό κόσμο και την τραυματική διάρρηξη του ‘χριστιανικού σώματος’ κατά την περίοδο της κρίσης της Μεταρρύθμισης. Με επίκεντρο τις διώξεις για μαγεία, θα εξεταστούν επίσης παράδοξες μορφές κινητικότητας και διαπολιτισμικών επαφών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία συγκρότησης του λεγόμενου ‘δαιμονικού φαντασιακού’, το οποίο έθεσε το πλαίσιο για το ‘κυνήγι των μαγισσών’ στην Ευρώπη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, έχοντας ως κύρια πεδία αναφοράς τα κινήματα του «ουμανισμού» και του «Διαφωτισμού», το σεμινάριο επιχειρεί να εξετάσει διαπολιτισμικές επαφές που συγκρότησαν «κοινότητες γραμμάτων» και «συντροφιές λογίων» και να αναδείξει τους όρους συμπερίληψης και αποκλεισμού σε αυτούς τους φυσικούς και διανοητικούς χώρους συνάντησης.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας