Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Για να πλοηγηθείτε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΙΑΚΑ επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια.
Μπορείτε να επιλέξετε ακόμα και συνδυασμούς με περισσότερα από ένα κριτήρια.

  • Επιλέξτε το ακαδημαϊκό έτος που θέλετε να ψάξετε.

  • Επιλέξτε το εξάμηνο που θέλετε να ψάξετε.


  • Επιλέξετε την κατεύθυνση που θέλετε να έχουν τα μαθήματα.

  •      
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας