Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι. Βυζαντινές εικόνες: τέχνη, τεχνική και τεχνολογία

  • Κωδικός: ΑΠ1132
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 1
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννης Βαραλής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 10.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο δανείζεται τον τίτλο ενός συμποσίου, που οργάνωσε η Μαρία Βασιλάκη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στις 20-21 Φεβρουαρίου του 1998. Οι ανακοινώσεις του Συμποσίου δημοσιεύτηκαν το 2002 σε αυτοτελή τόμο με την επιμέλεια της ίδιας: Βασιλάκη, Μ., επιμ., Βυζαντινές εικόνες, τέχνη, τεχνική και τεχνολογία, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002. Η σειρά των μαθημάτων θα περιλάβει τη μελέτη εικόνων διαφορετικών τεχνικών (εγκαυστικές, ψηφιδωτές, με χρώματα αβγοτέμπερας, με συνδυασμό τεχνικών). Στο θεωρητικό τμήμα του σεμιναρίου θα συμμετάσχει με διαλέξεις και η ομότιμη καθηγήτρια Μαρία Βασιλάκη, ενώ το πρακτικό τμήμα θα γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα, το οποίο θα επισκεφτούμε σε εκπαιδευτική εκδρομή διάρκειας τεσσάρων ημερών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας