Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου

  • Κωδικός: ΣΜ1025
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Έφη Ράγια
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις διαφορετικές όψεις της κοινωνίας του Βυζαντίου με τη βοήθεια των πηγών. Με εναρκτήριο σημείο την κοινωνική διαστρωμάτωση επιχειρείται μία ανάλυση των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, των συμπεριφορών και αντιλήψεων της εποχής. Το μάθημα θα προσεγγίσει επίσης τις εκδηλώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των Βυζαντινών, την οικογένεια, τις καθημερινές συνήθειες ανάλογα με την κοινωνική θέση και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων καθώς και τη θρησκευτική ζωή.

Συγγράμματα

  • Patlagean E. (2014): Ο ελληνικός μεσαίωνας: Βυζάντιο, 9ος-15ος αιώνας, Αθήνα: Πατάκης
  • Kazhdan A.P., Epstein A.W. (1996): Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και 12ο αι., Αθήνα: ΜΙΕΤ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας