Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ψηφιακός πολιτισμός

  • Κωδικός: ΚΑ2181
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πηνελόπη Παπαηλία
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα επικεντρώνεται στην έννοια του ψηφιακού πολιτισμού δίνοντας έμφαση στην ανθρωπολογική του μελέτη και την εθνογραφική του προσέγγιση. Στις ενότητες του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές ανθρωπολογικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες με σημείο αναφοράς το διαδίκτυο και τα νέα ψηφιακά μέσα. Αναπτύσσονται τα μεθοδολογικά σχήματα που έχουν προταθεί με σκοπό την εθνογραφική προσέγγιση πολιτισμών και κοινωνικοτήτων που αναδύονται στα σύγχρονα αυτά τεχνοτοπία, καθώς επίσης και οι ιδιαίτερες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η εθνογραφία στην εποχή των μεγάλων δεδομένων.

Κεντρικές ανθρωπολογικές έννοιες (πεδίο, σώμα, ταυτότητα, ανταλλαγή, κοινότητα) εξετάζονται με σκοπό τη διάγνωση του αν επαρκούν στην προσπάθεια εθνογραφικής διερεύνησης του ψηφιακού πολιτισμού ή αν απαιτείται η επανερμηνεία και ανασημασιοδότησή τους. Συγχρόνως, εξετάζονται νέες έννοιες και αναλυτικά εργαλεία που αναδύονται, καθώς και πρακτικές που προκύπτουν στην νέα τεχνοκοινωνικότητα. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνομιλία της ανθρωπολογίας με τον χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και τη θεωρία των σπουδών επικοινωνίας και νέων μέσων.

Συγγράμματα

  • Παπαηλία, Π., Πετρίδης, Π. (2015): Ψηφιακή εθνογραφία, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  • Πατινιώτης Μ. (επιμ.) (2020): Εισαγωγή στις Ψηφιακές Σπουδές, Θεσσαλονίκη: Ροπή
  • Πανδιά Ε., Ροϊνιώτη Ε., Σκαρπέλος Γ. (επιμ.) (2019): Ψηφιακά Παιχνίδια: Φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις, Αθήνα: Όασις
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας