Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θρησκευτικές μειονότητες

  • Κωδικός: ΚΑ1901
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Βασιλική Γιακουμάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2022-2023 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2018-2019 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το σεμινάριο αυτό επιδιώκει τη χαρτογράφηση θρησκευτικών μειονοτήτων στον ελληνικό χώρο σήμερα, την ενημέρωση για τους ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους ύπαρξης ή/και εμφάνισής τους , και την κριτική συζήτηση για τις πολιτικές διαχείρισής τους από το επίσημο κράτος.
Θα συζητηθούν θρησκευτικές συλλογικότητες όπως Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Καθολικοί, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Πεντηκοστιανοί, Παλαιοημερολογίτες, Μορμόνοι, οπαδοί του Δωδεκαθέου, κ.ά., και συγχρόνως θα συζητηθεί ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός ως κυρίαρχο δόγμα. Επίσης θα εξετασθεί η αλλαγή πλεύσης από το επίσημο κράτος κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η οποία συνοψίζεται στην πολιτική βούληση για απομάκρυνση από το μονο-πολιτισμικό μοντέλο, και στην απο-περιθωριοποίηση του θρησκευτικού Άλλου. Το μάθημα θα πλαισιώνεται από ενημέρωση για το πώς τίθεται το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας και η ρητορική της «προστασίας» μέσα στα νέα νομικά πλαίσια στην Ευρώπη (π.χ., Συμβούλιο της Ευρώπης-Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Συγγράμματα

  • Χριστόπουλος Δ. (2015): «Όλα Μπορούν να Λεχθούν» ή υπάρχουν «Εκείνα που δεν Λέγονται», Αθήνα: Βιβλιόραμα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας