Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πολιτική ανθρωπολογία

  • Κωδικός: ΚΑ1361
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ελευθερία Δέλτσου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2019-2020 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2008-2009 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει διαμορφώσεις του πολιτικού και της εξουσίας από τις πρώτες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις σε μη-κρατικές κοινωνίες, στον πολιτικό ρόλο της αποικιοκρατίας και του παγκόσμιου καπιταλισμού σε «δυτικές» και «μη δυτικές» κοινωνίες, και σε νεότερες εννοιολογήσεις του πολιτικού. Η μελέτη διαφορετικών συστημάτων διακυβέρνησης στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων εξουσίας σε διαφορετικές κοινωνίες και διαφορετικά ιστορικά συγκείμενα, σε αναζητήσεις του πολιτικού σε εξω-θεσμικά πλαίσια, όπως είναι οι καθημερινές πρακτικές κυριαρχίας και αντίστασης.  Το μάθημα στοχεύει μέσα από τη γνώση κλασικών και νεότερων εθνογραφικών κειμένων στην ανάδειξη της πολυμορφίας του πολιτικού και στην κριτική κατανόησή του.

Συγγράμματα

  • Lewellen T.C. (2009): Πολιτική ανθρωπολογία, Αθήνα: Κριτική
  • Παπαταξιάρχης E. (επιμ.) (2014): Πολιτικές της καθημερινότητας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
  • Ροζάκου Κ., Γκαρά Ε. (επιμ.) (2013): Ελληνικά παράδοξα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας