Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η ζωή στην κλασική πόλη: θεσμοί και καθημερινότητα

  • Κωδικός: ΙΣ6071
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μαρία Πατέρα
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τον τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων της κλασικής περιόδου. Ειδικότερα εξετάζονται: οι πληθυσμιακές κατηγορίες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε πληθυσμιακής ομάδας, οι πολιτειακοί θεσμοί, η θέση των γυναικών, ο γάμος και η οικογένεια, η θέση και η εκπαίδευση των παιδιών. Το μάθημα βασίζεται στη χρήση πρωτογενών πηγών.

Συγγράμματα

  • Flaceliere R. (2014): Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα: Παπαδήμας (15)
  • Garland, R. (2001): Οι αρχαίοι Έλληνες. Η καθημερινή τους ζωή, Αθήνα: Βασδέκης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας