Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Ευρώπη των πολέμων, 1914-1945

  • Κωδικός: ΙΣ6061
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πολυμέρης Βόγλης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τις εξελίξεις στην Ευρώπη κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα με κεντρικό άξονα την καταστροφική εμπειρία των πολέμων. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη αφορά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) και εστιάζει στα αίτια της έναρξής του, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τα χαρακτηριστικά του πολέμου και τις συνέπειές του στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Η δεύτερη ενότητα αφορά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1918-1939) και ασχολείται με την εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, την άνοδο του φασισμού στην Ιταλία και του ναζισμού στη Γερμανία, το οικονομικό κραχ και την κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην Ευρώπη. Η τρίτη ενότητα εξετάζει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πιο συγκεκριμένα την πορεία του πολέμου, την εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης και την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης. Το μάθημα εξετάζει την περίοδο 1914-1945 στην ευρωπαϊκή και διεθνική διάστασή της, εντάσσοντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας