Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εκκλησία, μονές και κοινωνία του Βυζαντίου

  • Κωδικός: ΙΣ5021
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Έφη Ράγια
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 εαρινό

Περίληψη

Ο θρησκευτικός βίος αποτελεί σημαντικό κομμάτι των παρελθόντων κοινωνιών και της ίδιας της κοινωνικής συγκρότησης των ανθρώπων. Η Εκκλησία ήταν τόσο μεγάλο μέρος του Βυζαντίου, ώστε αποτελεί, μαζί με τους μοναχούς τους οποίους προσπάθησε επανειλημμένα να θέσει υπό τον έλεγχό της, μία ξεχωριστή «κοινωνία» δίπλα στην κοινωνία. Το μάθημα αυτό εξετάζει, με τη βοήθεια των πηγών, την ιστορική εξέλιξη της Εκκλησίας και του μοναχισμού και τις πολιτικές εντάσεις και προεκτάσεις, τη θρησκευτική ζωή των ανθρώπων του Βυζαντίου αλλά και την ίδρυση και εξέλιξη των μεγάλων μοναστικών κέντρων και την επίδρασή τους στις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία.

Το μάθημα είναι σεμινάριο. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εργασία που στηρίζεται στις πηγές και παρουσιάζεται στην αίθουσα. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική μετά τη δήλωση μαθημάτων (επιτρέπονται μόνο δύο απουσίες).

Συγγράμματα

  • Παπαχρυσάνθου, Δ. (2004): Ο αθωνικός μοναχισμός, Αθήνα: ΜΙΕΤ
  • Παπαδάκης Α., Meyendorf J. (2003): Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του παπισμού, Αθήνα: ΜΙΕΤ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας