Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αποικιοκρατία και Μεταποικιακές Σπουδές

  • Κωδικός: ΙΣ4051
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννα Λαλιώτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2024-2025 εαρινό, 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων

Περίληψη

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών  με τις βασικές θεματικές της ιστορίας της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας της νεώτερης και σύγχρονης περιόδου (19ος-20ος αιώνας). Παράλληλα, το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση σε εννοιολογήσεις και μεθοδολογικά εργαλεία που προέρχονται από τον χώρο των μεταποικιακών σπουδών και στην μελέτη της βασικής βιβλιογραφίας που αφορά το διεπιστημονικό αυτό πεδίο μελέτης. Οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν επίσης με συγκριτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης διεθνούς ιστορίας και ιστοριογραφίας.

Συγγράμματα

  • Young, Robert J. C. (2007): Μεταποικιακή θεωρία, Αθήνα: Πατάκης
  • Αθανασίου Α., Καραβαντά Μ., Λαλιώτου Ι., Παπαηλία Π. (επιμ.) (2016): Αποδομώντας την αποικιοκρατία: Θεωρία και πολιτική της μετααποικιακής κριτικής, Αθήνα: Νήσος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας