Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η διατροφή στην Ευρώπη

  • Κωδικός: ΙΣ2971
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Άννα Ματθαίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2019-2020 εαρινό, 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει όψεις από την ιστορία της διατροφής στην Ευρώπη από τον 10ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή ιστοριογραφία και μελέτες της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Προσεγγίζονται οι συνέχειες και οι αλλαγές στις καλλιέργειες και την κατανάλωση, η πείνα και ο υποσιτισμός του παρελθόντος, οι δυο «Ευρώπες», του Βορρά και του Νότου, οι «νέες τροφές» και τα ποτά, καθώς και οι αλλαγές  στο φαγητό και τη γαστρονομία  στα νεότερα χρόνια. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία και τη μεθοδολογία της ιστορίας της διατροφής.

Συγγράμματα

  • Ματθαίου Α. (επιμ.) (2003): Ιστορία της διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα: ΕΜΝΕ-Μνήμων
  • Ματάλα, Α.Λ. (2008): Ανθρωπολογία της τροφής, Αθήνα: Παπαζήσης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας