Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η βιομηχανική εποχή

  • Κωδικός: ΙΣ2921
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μήτσος Μπιλάλης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στην Ιστορία του 19ου αιώνα. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/-τριες που βρίσκονται στα πρώτα έτη των σπουδών τους. Στη διάρκειά του, θα συζητήσουμε και θα αναζητήσουμε συνδέσεις ανάμεσα σε όψεις του συγκεκριμένου αιώνα, τις οποίες συνηθίζουμε να τις αντιμετωπίζουμε ξεκομμένες τη μία από την άλλη: Η κυριαρχία των μεγάλων μηχανών, η ανάδυση των εθνικών κρατών, οι αλλεπάλληλες επαναστάσεις, οι κοινωνικές διεκδικήσεις, η βικτωριανή τάξη πραγμάτων, η συγκρότηση της μοντέρνας επιστήμης, η έκρηξη των μητροπόλεων κι η αποικιακή εξάπλωση αποτελούν ορισμένες από τις επιμέρους θεματικές του μαθήματος. Συνδέοντάς τες, ωστόσο, διαρκώς μεταξύ τους, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τον ερχομό μιας καινούργιας εποχής, της Βιομηχανικής, μιας εποχής όπου κάθε μία από τις παραπάνω εξελίξεις συνδέεται αξεδιάλυτα με τις υπόλοιπες και τις συνδιαμορφώνει.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας