Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας (11ος – 18ος αι.)

  • Κωδικός: ΙΣ2201
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ανδρονίκη Διαλέτη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΠΕΜΠΤΗ 18:00-21:00, αιθ. Ι

Περίληψη

Στο μάθημα εξετάζεται η κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία της Βενετίας και της βενετικής αυτοκρατορίας από την εδραίωση της βενετικής «δημοκρατίας» στο τέλος του 13ου αιώνα έως την κατάληψη του βενετικού κράτους από τις Ναπολεόντειες δυνάμεις στο τέλος του 18ου αιώνα. Το μάθημα διερευνά την πορεία ενός μεσαιωνικού εμπορικού κέντρου το οποίο σταδιακά εξελίχθηκε σε θαλάσσια αυτοκρατορική υπερδύναμη ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση της βενετικής αυτοκρατορίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την ιταλική ενδοχώρα και τις δαλματικές ακτές. Ταυτόχρονα ανιχνεύονται σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ της βενετικής μητρόπολης και των κτήσεων. Έμφαση δίνεται στα εξής επιμέρους θέματα: ο μύθος της Βενετίας· κοινωνική διαστρωμάτωση, διακυβέρνηση και οικονομία στη Βενετία και τη βενετική αυτοκρατορία· ο ανταγωνισμός για τον Μεσογειακό χώρο μεταξύ Βενετικής και Οθωμανικής αυτοκρατορίας· σχέσεις κράτους και εκκλησίας: ο αντίκτυπος της Καθολικής Μεταρρύθμισης· η Βενετία ως κέντρο του έντυπου λόγου και της πληροφορίας· ο αστικός χώρος: κοινωνική πειθάρχηση και ηθική αναμόρφωση· δημόσιες τελετές· λόγια και λαϊκή θρησκευτικότητα, αίρεση, απόκλιση και ετεροδοξία· φύλο, οικογένεια και σεξουαλικότητα· πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχιας και μετανάστευση.

Μαθησιακοί στόχοι:
Με αφετηρία το «βενετικό παράδειγμα» εμπλουτίζονται οι γνώσεις σχετικά με τις θεμελιώδεις ιστορικές διαδικασίες και εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής της πρώιμης νεοτερικότητας· γνωριμία με τις βασικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και προβληματοποίηση των σχετικών εννοιών και ερμηνευτικών εργαλείων· άντληση συμπερασμάτων μέσω συγκρίσεων· αναθεώρηση παραδεδομένων αντιλήψεων και αναγνώριση της πολυπλοκότητας στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης.

Συγγράμματα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας