Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, 1949-1974

  • Κωδικός: ΙΣ1881
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πολυμέρης Βόγλης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν οι βασικές πτυχές της περιόδου που ξεκινά από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου τελειώνει με την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθούν οι πολιτικές μεταβολές που σημειώνονται κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας σε συνδυασμό με τις οικονομικές αλλαγές και τις κοινωνικές επιπτώσεις τους. Eπίσης θα εξεταστεί η επίδραση της εξωτερικής πολιτικής (ιδιαίτερα το Kυπριακό) στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Iδιαίτερα θεματικά πεδία θα αποτελέσουν οι επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου στην πολιτική και την ιδεολογία της μεταπολεμικής Eλλάδας, η κρίση των πολιτικών θεσμών και ο ρόλος των εξωκοινοβουλευτικών πόλων εξουσίας, η θεαματική οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του 1960 και το μοντέλο στο οποίο βασίστηκε, η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, η δικτατορία των συνταγματαρχών, και το κίνημα της νεολαίας και ο αντιδικτατορικός αγώνας.

Συγγράμματα

  • Ριζάς, Σωτήρης (0): Η ελληνική πολιτική μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Καστανιώτης
  • Νικολακόπουλος, Ηλίας (2001): Η καχεκτική δημοκρατία, Πατάκης
  • Close, D. (2007): Ελλάδα 1945-2004 - Επίτομη Ιστορία / Πολιτική - Κοινωνία - Οικονομία, Αθήνα: Θύραθεν
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας