Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία

  • Κωδικός: ΙΣ1521
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννα Λαλιώτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με βασικές έννοιες πολιτισμικής θεωρίας και ανάλυσης. Θα μελετήσουμε διάφορα ζητήματα πολιτισμικής ιστορίας του 20ου αι. με έμφαση στις διαδικασίες παραγωγής, κατανάλωσης και διαχείρισης πολιτισμικών προϊόντων όπως αναπαραστάσεις, εικόνες, μορφές κοινωνικότητας και κοινωνικής υποκειμενικότητας. Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να αναλύσουν σύγχρονες πολιτισμικές μορφές και να συζητήσουν το ρόλο αναλυτικών κατηγοριών όπως η φυλή, το φύλο και η τάξη στην ανάλυση των διαδικασιών πολιτισμικής παραγωγής. Το μάθημα βασίζεται στη μελέτη σημειώσεων και βιβλιογραφίας καθώς και στην ανάλυση κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού. Το μάθημα θα εξεταστεί με γραπτές εξετάσεις. Απαραίτητη είναι η παρακολούθηση και η εκπόνηση διαφόρων ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συγγράμματα

  • Burke, Peter (2009): Τι είναι πολιτισμική ιστορία;, Μεταίχμιο
  • Αθανασιου Α. (2006): Φεμινιστικη Θεωρια Και Πολιτισμικη Κριτικη, Αθήνα: Νησος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας