Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ο μεταπολεμικός κόσμος

  • Κωδικός: ΙΣ1441
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πολυμέρης Βόγλης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2024-2025 χειμερινό, 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Tο μάθημα θα εστιάσει τους πιο σημαντικές ανακατατάξεις που σημειώνονται σε πλανητικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους ριζικούς μετασχηματισμούς που συντελέστηκαν στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέσα από τη μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και πολιτικών διαδικασιών.

Tο μάθημα χωρίζεται σε τρεις διδακτικές ενότητες. H πρώτη αφορά τους απαρχές του Ψυχρού Πολέμου και τη διαίρεση του μεταπολεμικού κόσμου σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. H δεύτερη ενότητα αφορά τους αντιαποικιακούς αγώνες στον Tρίτο Kόσμο, το κίνημα αμφισβήτησης του 1968 καθώς και τα νέα κοινωνικά κινήματα. H τρίτη ενότητα εστιάζει τους κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές μετά την οικονομική κρίση τους δεκαετίας του 1970, την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού και στην κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων.

Συγγράμματα

  • Judt T. (2012): Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
  • Hobsbawm E.J. (2010): Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος 20ος αιώνας 1914-1991, Αθήνα: Θεμέλιο (10η έκδοση)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας