Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλάμ

  • Κωδικός: ΙΣ1221
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τα αίτια και την πρώιμη φάση της εμφάνισης και εξάπλωσης του Ισλάμ. Θα αναλύσουμε την ανατροπή της πολιτικής κατάστασης στην περιοχή της Μ. Ανατολής  και τις σχέσεις των Μουσουλμάνων με τα Χριστιανικά κράτη όπως το Βυζάντιο. Επίσης θα αναλύσουμε τις κατά τόπους δυναστείες και κρατίδια και το πώς η Ανατολική Μεσόγειος έγινε θέατρο μεγάλων συγκρούσεων με την έλευση των Τουρκικών και Μογγολικών φύλων αφενός και των Σταυροφόρων αφετέρου. Τέλος θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις των σουλτανάτων ως την ίδρυση του Οθωμανικού κράτους.  Το μάθημα θα διανθιστεί με στοιχεία της ιστορίας του δικαίου, της τέχνης και της καθημερινής ζωής στο βαθμό που αυτά τα στοιχεία επηρεάζονται από τη νέα θρησκεία.

Συγγράμματα

  • Shaban M. A. (2006): Ισλαμική Ιστορία (τομ. 2), Αθήνα: Παπαζήσης
  • Shaban M. A. (2006): Ισλαμική Ιστορία (τομ. 1), Αθήνα: Παπαζήσης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας