Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

  • Κωδικός: ΙΣ0311
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννα Λαλιώτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Η σύγχρονη ιστορία χαρακτηρίζεται από την πύκνωση των επαφών, ανταλλαγών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών γεωπολιτικών περιοχών και πολιτισμικών πλαισίων (Ευρώπη-Αμερική, Δύση-Ανατολή, Βορράς-Νότος). Στο μάθημα αυτό θα προσεγγίσουμε την ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων μέσα από τη μελέτη ζητημάτων όπως: η συγκρότηση των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών, η ανάπτυξη του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας, τα εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα από-αποικιοποίησης και η ανάδυση νέων μορφών νέο-αποικιακού ελέγχου.

Στόχος του μαθήματος είναι: α. η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική βιβλιογραφία, τις πηγές (έντυπο, οπτικό, ακουστικό και ηλεκτρονικό υλικό) και τις μεθόδους μελέτης της σύγχρονης ιστορίας, και β. η άσκηση στην προσέγγιση συγκεκριμένων (και συχνά τοπικά καθορισμένων) κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών φαινομένων από δι-εθνική οπτική.

Συγγράμματα

  • Burns, Edward (2020): Ευρωπαϊκή ιστορία, ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι χρόνοι, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (4)
  • Bayly, Chris (2013): Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου 1780-1914, Παγκόσμιες διασυνδέσεις και συγκρίσεις, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας