Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-18ος αι.

  • Κωδικός: ΙΣ0301
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ανδρονίκη Διαλέτη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριών με την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία της Ευρώπης από τον 16ο αιώνα έως τη γαλλική επανάσταση και η εξοικείωση τους με τις σχετικές αναλυτικές και ιστοριογραφικές κατηγορίες. Στο μάθημα θα εξεταστούν ζητήματα όπως: κοινωνικοί μετασχηματισμοί, διακυβέρνηση και πολιτική: η ανάδυση του συγκεντρωτικού-γραφειοκρατικού κράτους· εμπόριο, χρηματοπιστωτικός τομέας, μορφές (πρωτο)εκβιομηχάνισης και καπιταλιστική εδραίωση· δημογραφία, εργασία και μετανάστευση· η εξωευρωπαϊκή επέκταση· οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις ως διαδικασίες κοινωνικής πειθάρχησης και θρησκευτικής ομογενοποίησης· αίρεση, απόκλιση και ετεροδοξία· κοινωνικά κινήματα και ουτοπική σκέψη· τυπογραφική ανάπτυξη και προπαγάνδα· λόγια και λαϊκή κουλτούρα· φύλο, οικογένεια και σεξουαλικότητα. Ταυτόχρονα, θα συζητηθούν θεμελιώδη ιστοριογραφικά ζητήματα, όπως η μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, ο μύθος της αναγεννησιακής ατομικότητας, η ιδιότητα του πολίτη κατά την γαλλική επανάσταση και τα όρια μεταξύ «νεοτερικότητας» και «προνεοτερικότητας».

Μαθησιακοί στόχοι:
Εισαγωγή στις θεμελιώδεις ιστορικές διαδικασίες και τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής της πρώιμης νεωτερικότητας· γνωριμία με τις βασικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και προβληματοποίηση των σχετικών εννοιών και ερμηνευτικών εργαλείων· άντληση συμπερασμάτων μέσω συγκρίσεων· αναθεώρηση παραδεδομένων αντιλήψεων και αναγνώριση της πολυπλοκότητας στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης.

Συγγράμματα

  • Kamen Η. (2002): Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Αθήνα: Μεταίχμιο
  • Wiesner-Hanks, Merry E. (2008): Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαική Ιστορία, Αθήνα: Ξιφαράς
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας