Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία και πολιτισμική κληρονομιά

  • Κωδικός: ΑΡ4011
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε

Περίληψη

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η πολύπλευρη εξέταση της έννοιας της πολιτισμικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη έμφαση στους προϊστορικούς αρχαιολογικούς χώρους και τοπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και άλλα αρχαιολογικά και εθνογραφικά παραδείγματα από όλον τον κόσμο. Το μάθημα περιλαμβάνει και επισκέψεις σε χώρους και μουσεία. Η θεματολογία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς και τις ιδεολογικο-πολιτικές διαστάσεις της
  • αρχαιολογικοί χώροι και τοπία και η σύνδεσή τους με το παρόν: δημιουργία ταυτότητας, μνήμης και ιστορίας
  • ο ρόλος της αρχαιολογίας στην προβολή του παρελθόντος και στη διαμόρφωση εθνικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων
  • η χρήση και ερμηνεία των αρχαιολογικών χώρων ή τοπίων από διαφορετικούς φορείς και ομάδες, π.χ. ευρύ κοινό, τοπικές κοινωνίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτικοί φορείς κτλ.

«δύσκολη» κληρονομιά και πιθανές αντικρουόμενες απόψεις γύρω από το νόημα και την αξία των αρχαιολογικών χώρων ή τοπίων

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας