Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχιτεκτονική και τέχνη στην παλαιολόγεια περίοδο

  • Κωδικός: ΑΡ2901
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννης Βαραλής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 12:00-15:00, αιθ. Γ

Περίληψη

Στις 15 Αυγούστου 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος εισήλθε θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη θέτοντας τέρμα στην Λατινοκρατία και εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή, την Παλαιολόγεια. Στη σειρά των μαθημάτων θα μελετηθούν η αρχιτεκτονική και η τέχνη στη βυζαντινή πρωτεύουσα και τα διάδοχα κράτη της πάλαι ποτέ κραταιάς αυτοκρατορίας στο διάστημα ανάμεσα σε δύο χρονολογίες-ορόσημα για την Κωνσταντινούπολη: το 1204 και το 1453. Στη συγκεκριμένη περίοδο χρονολογούνται ορισμένα από τα σημαντικότερα δείγματα της βυζαντινής τέχνης στην αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική (ψηφιδωτά και τοιχογραφίες), τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, τη μικροτεχνία και τις φορητές εικόνες. Αυτά θα μελετηθούν στην κατά περιοχές συνάφειά τους (Κωνσταντινούπολη, Νίκαια και Τραπεζούντα, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, κράτος των Σέρβων, μονή Σινά), ώστε αφενός να καταστούν εμφανείς οι αναλογίες και οι διαφορές μεταξύ τους και αφετέρου να κατανοήσουμε βαθύτερα την εποχή.

Συγγράμματα

  • Krautheimer R. (1991): Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Aθήνα: MIET
  • Πανσελήνου Ν. (2000): Βυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα: Καστανιώτης (8)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας