Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία της Τέχνης του 20ου αι.

  • Κωδικός: ΑΡ2861
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: δεν έχει οριστεί
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 εαρινό

Περίληψη

Στη σειρά των μαθημάτων θα μελετηθούν η γλυπτική και η ζωγραφική στην Ευρώπη και την Αμερική από την art nouveau των αρχών του αιώνα έως τις εγκαταστάσεις (installations) και τις επιτελέσεις (performances) της δεκαετίας του ’80. Από το Μπλε δωμάτιο (1901) του Pablo Picasso και την Madeleine Ι (1901) του Henri Matisse μέχρι το My head του David Salle (1984) και το Rabbit (1986) του Jeff Koons, θα μελετηθούν οι αλλαγές στη θεματολογία και στα καλλιτεχνικά μέσα, στην απόδοση της φόρμας σύμφωνα με τις αρχές της αφαίρεσης, στην καλλιτεχνική έκφραση με όρους εννοιολογικούς, στο ρόλο της πολιτικής εξουσίας στην δημόσια τέχνη. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα αναλυθούν εμβληματικά έργα καλλιτεχνών της art nouveau, του φωβισμού, του κυβισμού, του εξπρεσιονισμού, του ντανταϊσμού, του σουρεαλισμού, της pop art, του νεορεαλισμού και του μεταμοντερνισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους όρους που καθόρισαν το εμπόριο της τέχνης και στο ρόλο που επιτελούν τα μουσεία και οι ιδιωτικές συλλογές τέχνης.

Συγγράμματα

  • Χαραλαμπίδης, Α. (2018): Η τέχνη του 20ού αιώνα, Θεσσαλονίκη: University Studio Press (2)
  • Η μοντέρνα τέχνη και η τέχνη στην καμπή του 21ου αι. (2014): Arga, G.C. & Bonito, O.A., Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας